I Made Sudiana

Bolong lan Lobong

In Tak Berkategori on 10 Juli, 2008 at 1:59 am

Minab akéhan kauningin kruna bolong yéning imbangang ring kruna lobong. Akéh sané narka bolong lan lobong punika kruna sané maartos pateh.

Bolong boya ja tungkalikané lobong. Bolong lan lobong wantah kruna sané masiosan. Bolong tungkalikané empet sakéwanten lobong tungkalikané munduk. Wénten sané ngraosang lobong, wénten taler sané ngraosang labak. Lobong lan labak punika artosnyané pateh. Wénten sané ngraosang munduk, wénten taler sané ngraosang tegik. Munduk lan tegik punika artosnyané pateh taler. Munduk, tegik punika tegeh lan lobong, labak punika lebah. Biasané toya membah saking tongos sané tegeh nuju tongos sané lebah. Nanging yéning anaké sané nénten uning tata krama kasengguh nénten uning lebah tegeh. Punika taler kasengguh anak paling, nénten uning kangin kauh. Yéning nénten uning kangin kauh, sinah nénten uning kaja kelod. Kaja, kelod, kangin, lan kauhé ring Bali kaanggén ngingetang raga.

Manut kamus, kruna bolong maarti mesong, bedah, tumus, nénten empet. Kruna turunan bolong minakadi mabolong, bolongin, bolongina, molongin, lan kabolongin. Lobong maarti tanah sané éndep kaapit munduk. Kruna turunan lobong minakadi nglobong. Nglobong punika pateh ring nglabak, artosipun nganuunang, biasané nuju pangkung utawi tukad sané dalem.

Sané biasané nganggé kruna bolong minakadi panci bolong, bumbung bolong, baju bolong, kantong bolong, lumbung bolong miwah sané siosan. Jadmané sané koos lan nénten prasida nyimpen sekaya kawastanin makantong bolong. Pateh taler ring lumbung bolong.

Sané mangkin, akéh jalané sané bolong utawi kabolongin raris katampel, kabolongin malih. Nika mawasta jalan bolong-bolong. Nampel bolongé nganggén pipis. Mompong utawi molongin jalané laler nganggén pipis. Sakéwanten nénten ja dados nganggé “pipis bolong”. Molong-molongin jalan akéhan nganggé wantuan saking dura negara. Wénten sané kisi-kisi, wantuané punika masi kocap kabolongin. Minab punika mawinan jalané nénten wusan bolong-bolong.

Wénten malih sané makarya bolong engsapina ngurug. Wénten sané ngurug sakancan sané bolong lan lobong, ngantos tukadé kaurug empet. Nénten wénten malih genah toya membah. Punika prasida ngawinang blabar yéning sampun masan ujan. Pipis telas, blabar membah.

Lobong-lobongé akéh kaurugin. Tebing-tebing kabolongin, tanah lan batuné kanggén ngurugin lobong-lobongé punika. Lobong lan labak ical, toya ujanné nénten wénten marginé, ngluah kema-mai.

Sujatiné, sané patut kaurugin utawi katampel bolong-bolong jalané, nénten lobong-lobongé. Yéning indik kawéntenan lobong-lobongé yakti kabuatang pisan kawéntenané. Toyané mangda membah becik. Sané siosan, sampun mabukti yéning wénten jadma sané ngwangun umah ring lobongé sané murug, ipun sering keni pamali. Tegeh lan éndép, munduk lan lobong, punika sakadi tata titining palemahan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: