I Made Sudiana

Papupulan Mati (R.A. Dampaty Anja Anjani)

In Puisi Bali on 21 Desember, 2008 at 5:34 pm

1. mati jalan mulih

urip rurung ka sétra

mati jalan mulih

: aksara umah ipian

awu tungtunging kuku

muncuk rambut bau-bau

: asep wangi taring lanying

di tanah batis maumah

umah getih betén kulit

: pikeneh di kadituan

2. mani puan

né suba liwat orahang ibi

tuara kagisi madan jani

sing tawang adanin mani

ilang buin teka nika puan

ibi jani kema mai mani puan

beneng rurung mamuter margi

murwa utawi mapradaksina

kala kali kalika kaluku

kaki nini kaka kula

3. sing neked

gelar gelur gelar tawur

ngidih api kunang-kunang

nunu awak di tegal anak

nambus ati lablab nyapnyap

endih kunang-kunang

kadi bulan ngawé galang

sing panes sing api

sing lebeng sing jati

kalangen sing neked

4. dini jani

sandhibhuta abian tuwuh

sandhikala tegulan angen

: bhuta némblés amah kala

ditu malu dini jani

pidan kapan mani puan

: angkihan angin angonan

bhuta lima kala ukud

mahakali mahabhuti mah-amah

: kula kedat tepuk peteng

5. pocol

tanah lemah sampun pejah

wai-apah tan paumah

api-ai megat lampah

wénten angkihan sisan angin

layangan i raré pegat tali

sawat di langit wates liat

sampun huwus gumi maputer

kija bulan ngaba peteng

pocol matan ai nyantosang

6. balik

ya buta sing mabapa

sing mamémé ya kala

mula né buta ngalih bapa

kala ngamuk nagih mémé

balikang satuané jani

pajalan i buta i kala

ngliwatin umah bapa mémé

tan pabapa ibu shiwa kojar

sing embas tan lebar

7. api

api sing taén mati

ada utawi sing ada

andus miwah kebus

alit-alité mancing api

nganggon api

lingsir-lingsiré ngidih api

mabekel lakar api

nyén nguntul munuh bulih api

betén ombak pasih kelod?

8. aget lacur

aget ulung neked di tanah

réh ditu tongosé majujuk

maenjekan utawi negak

aget ulung ngengsut di carang

réh ditu tongosé matinggah

nyiksik bulu meték abu

mula aget nepukin aget

réh ditu lakar nepukin lacur

makrana ada aget

9. mati

kupu-kupu

peteng-peteng

di pasirepan

di ipian ada tamiu

kisi-kisi manuturang

buin mani mati

semeng-semeng

ada kepompong

di pawaregan

10. puput

gunung betén pasih

api betén gunung

asep sungsang

pusering uteng

langité puun

pura kageseng

abu ampehang angin

song tulang kunda

yadnya puput

11. buta sami-sami

kija matan ai sing ngenah

dasa tiban surya séwana?

ia jani suba joh réh

puteran gumi mabading

malalinin galang linggah

ngutang pikolih makarma

koné ditu ada ayuta matan ai

lemah galang sing ada peteng

satuan anak buta sami-sami

Iklan
 1. om swastyastu
  becik becik pisan puisi punika pak.
  salam kenal pak ngih.
  suksema
  om santi, santi, santi, om

 2. suksama,
  pupulan puisi punika wantah pakaryan R.A. Dampaty Anja Anjani
  puisin dane becik pisan…

 3. pupulan puisi karya Dampaty becik lan mengandung makna sngt dlm tetapi wentwn kirang menawi te mengde IHWW gelis mepaice ring ratu pengarang puniki asiki yaitu UNTU mangde gls tumbuh nenten je mekadi istilah eropa …..CONGANG !!!! xi…xi….xi…. !!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: