I Made Sudiana

Archive for Desember, 2010|Monthly archive page

Basa Bali ring Sulawesi Utara

In Artikel Berbahasa Bali on 20 Desember, 2010 at 11:50 am

Basa Bali nénten wantah maurip ring Bali. Ring dura-Bali basa Bali taler maurip lan nglimbak ring makudang-kudang genah. Sang nganggé (para panutur) basa Bali ring dura-Bali ketah magenah ring désa-désa pecak daérah transmigrasi. Genah-genah panutur basa Bali ring pecak daérah transmigrasi inggih punika ring daérah sané nrima transmigran wit Bali, minakadi Sumatra Selatan; Lampung, Kalimantan Timur,  Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua, lan Nusa Tenggara Timur.

Sulawesi Utara pinaka silih tunggil daérah pecak panrima transmigran, madué désa-désa genah krama Bali. Genah punika wantah wewidangan (dataran) Dumoga ring Kabupaten Bolaang Mongondow. Wewidangan Dumoga wantah wewidangan sané sampun kepah dados tigang kecamatan, minakadi Kecamatan Dumoga Barat, Kecamatan Dumoga Utara, lan Kecamatan Dumoga Timur.  Ring Kecamatan Dumoga Barat krama Bali wénten ring Désa Werdhi Agung lan Désa Werdhi Agung Selatan; Kecamatan Dumoga Utara krama Bali magenah ring Désa Mopuya Utara, Désa Mopuya Selatan, Désa Mopugad Utara, lan Désa Mopugad Selatan; ring Kecamatan Dumoga Timur krama Bali meneng ring Désa Kembang Mertha.

Krama Bali sané meneng ring wewidangan Dumoga madampingan sareng warga suku Mongondow lan Minahasa. Warga suku Mongondow lan Minahasa sané taler meneng ring wewidangan Dumoga wantah warga sané nyarengin program transmigrasi lokal. Makakalih suku puniki taler nganggé basa ibu (basa daérahnyané) suang-suang, inggih punika basa Mongondow lan basa-basa Minahasa. Siosan ring basa-basa punika, sajeroning mapagubugan sarahina-rahina, krama punika taler nganggé basa Melayu Manado lan basa Indonésia.

Basa Bali kantun leket pisan kaanggé olih krama Bali sajeroning mapagubugan. Indik sané ngawinang basa Bali punika kantun kaanggé becik olih krama punika wantah kantun rumaketnyané pakraman krama Baliné sané magama Hindu ring wewidangan drika. Pasimakraman ring banjar miwah désa adat setata nganggé basa Bali. Pasimakraman sané kantun nganggé basa Bali inggih punika paruman, pamuspan, pashantian, miwah pula-pali adat siosan. Kawéntenan yayasan sekolah Hindu, sané mawasta Yayasan Swadharma lan Yayasan Budi Luhur sané wénten ring wewidangan punika taler madué andil sajeroning nglimbakang lan ngwerdiang kawéntenan basa Baliné ring wewidangan Dumoga. Makakalih yayasan puniki madué sekolah undagan pendidikan SMP lan SMA sané ngicénin plajahan  basa Bali pinaka muatan lokal. Sekolah dasar ring Désa Werdhi Agung lan Kembang Mertha ring undagan kelas 1, 2, lan 3 kantun nganggé basa Bali pinaka basa panganter. Alit-alité ring luar kelas taler nganggé basa Bali sareng timpal-timpalnyané.

Yadiastun magenah doh saking witnyané, basa Bali amangkinan kantun kaanggé olih krama Bali ring dura-Bali sakadi ring wewidangan Dumoga, Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Basa Bali olih krama Bali drika kaanggé ri kala mareraosan ring kulawarga, pantaraning kulawarga, adat, agama, miwah ring widang pendidikan. Para panutur basa Bali ring dura-Bali puniki milih basa Bali ri kala mabebaosan ring wewidangannyané santukan krama Bali punika meled nyihnahang kawéntenan miwah witnyané.   Rasa bangga pinaka krama Bali kacihnayang antuk basa sané kaanggé sarahina-rahina, ingih punika basa Bali.

 

Iklan